TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 3
Tại sao lại
THẾ GIỚI PHẲNG ???

Danh sách ngành nghềTRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 3

ĐƠN VỊ NÀY CHƯA CÓ NAMECARD
Vui lòng gởi card cho chúng tôi theo địa chỉ info@tgp.vn
Tên công ty : TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 3
Tên công ty (English)
Tên viết tắt
Địa chỉ : 24 Đường Nguyễn Du TP. Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên
Thành phố : Phú Yên
Điện thoại : 057.3825037; 3823371
Fax
Email : cdxd3@dng.vnn.vn
Website http://www.cdxd3.edu.vn
Ngành nghề - Đào tạo - Giáo dục
Lĩnh vực hoạt động Trường có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ khoa học kỹ thuật đạt trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực xây dựng, nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội cho cả khu vực miền trung và tây nguyên. Nhà trường hiện đào tạo các hệ: cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệp, kế toán doanh nghiệp, cấp thoát nước, kinh tế xây dựng. Nhằm trang bị cho người học nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cơ bản xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, có kiến thức cơ bản về khảo sát thiết kế thi công các công trình dân dụng công nghiệp, có khả năng tổ chức chỉ đạo thi công các công trình dân dụng công nghiệp. Có trình độ tay nghề 3/7, bê tông, cốt thép…
Lượt xem : 8,844 lượt xem
Ngày đăng : 03/03/2011 - (bởi: admin)
Cập nhật gần đây nhất : 01/01/1970
Soạn tin nhắn với cú pháp "REG BIZ 67591" gởi đến số 8722 để TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 3
- trở thành KHÁCH HÀNG VÀNG trong 07 ngày - Phí tin nhắn : 15,000đ / 1 SMS
  Liên hệ với TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 3
 
Chủ đề:(*)
 
Email:(*)
 
Số điện thoại:(*)
 
Nội dung:(*)
   
 
Tên Chức vụ Di động Email Yahoo Skype
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 3 24 Đường Nguyễn Du TP. Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên TRUONG CAO DANG XAY DUNG SO 3 24 Duong Nguyen Du TP. Tuy Hoa Tinh Phu Yen Truong co nhiem vu dao tao va boi duong can bo khoa hoc ky thuat dat trinh do cao dang va cac trinh do thap hon trong linh vuc xay dung, nghien cuu khoa hoc phuc vu yeu cau phat trien kinh te, xa hoi cho ca khu vuc mien trung va tay nguyen. Nha truong hien dao tao cac he: cao dang xay dung dan dung va cong nghiep, ke toan doanh nghiep, cap thoat nuoc, kinh te xay dung. Nham trang bi cho nguoi hoc nam vung kien thuc chuyen mon va ky nang thuc hanh co ban xay dung cong trinh dan dung va cong nghiep, co kien thuc co ban ve khao sat thiet ke thi cong cac cong trinh dan dung cong nghiep, co kha nang to chuc chi dao thi cong cac cong trinh dan dung cong nghiep. Co trinh do tay nghe 3/7, be tong, cot thep… 057.3825037; 3823371 http://www.cdxd3.edu.vn